Skip to main content

HANDELSVILKÅR FOR DININGSIX A/S & DININGSIX EVENTS APS

Disse Handelsvilkår gælder for køb af produkter via hjemmesiden Diningsix.dk (herefter kaldet Hjemmesiden) samt for afgivelse af bestillinger fra Hjemmesiden.

På Hjemmesiden kan der købes forskellige produkter såsom catering og gavekort.

I det følgende anvendes “vi”, “os” eller “Diningsix” om Diningsix A/S eller DININGSIX EVENTS APS, mens “du” og “dig” referer til kunden, som foretager køb eller afgiver bestilling.

Handelsvilkårene skal accepteres for at kunne afgive en ordre eller bestilling. Brugen af vores Hjemmeside er i øvrigt underlagt vores Betingelser for brug og vores Privatlivspolitik. Disse vilkår har du accepteret særskilt ved benyttelsen af vores Hjemmeside og dermed senest samtidig med påbegyndelsen af købs- eller bestillingsprocessen.

Du kan alene påberåbe dig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser og de oplysninger, der er givet i forbindelse med købet eller bestilling, herunder de priser du accepterer ved afgivelsen af orden. Eventuelle særlige ønsker fremsat af dig, er først bindende, når de er accepteret af os.

Kun personer over 18 år med et betalingskort lydende på eget navn kan afgive ordre. Du erklærer ved din ordreafgivelse at være fyldt 18 år.

KØBSPROCEDUREN

For at afgive en ordre skal du først vælge det produkt eller de produkter, du ønsker at købe, og du skal acceptere disse Handelsvilkår og eventuelle øvrige vilkår.

Dette åbner en ny og sikker browser hvor du kan indtaste dine kreditkort oplysninger.

Vælg “gennemfør betaling” for at gennemføre orderen.

Der vil automatisk blive fremsendt en e-mail til dig med en kvittering for modtagelse af ordren. Denne kvittering udgør din ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for din dokumentation af købet og betalingen.

E-mailen fremsendes til den adresse, du har angivet ved bestilling.

PROCEDURE FOR BESTILLING

For at afgive en ordre skal du først vælge det produkt eller de produkter og du skal acceptere disse Handelsvilkår og eventuelle øvrige vilkår.

Når bestillingen er afgivet vil der automatisk blive fremsendt en e-mail til dig med en kvittering for afgivelse af bestillingen.

E-mailen fremsendes til den adresse, du har angivet ved bestilling.

LEVERING OG LEVERINGSTID

Din ordre ekspederes automatisk straks efter modtagelsen, og produktet leveres eller afhentes til den af dig ønskede tid

OPBEVARING AF INDGÅEDE AFTALER OG SPROG

Aftalen indgås på dansk.

Vi opbevarer ikke den indgåede aftale efter effektueringen på en sådan måde, at den er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi opfordrer derfor til, at du gemmer den modtagne kvittering til eventuel senere brug

PRISER

Alle prisangivelser på Hjemmesiden er angivet i DKK inklusive 25 % moms og eksklusive eventuelle gebyrer. Den samlede pris, der skal betales, inklusive håndteringsgebyrer og transaktionsgebyrer ved betaling med betalingskort mv. (kortgebyrer), opgøres og fremgår i forbindelse med præsentation af varen eller ydelsen, hvor dette er muligt. Den samlede pris, du skal betale, opgøres og oplyses endvidere inden afslutning og gennemførelse af købet.

Håndteringsgebyret tillægges prisen inden betaling og gennemførelse af købet. Medmindre andet er angivet er håndteringsgebyret, dermed indeholdt i den pris, der oplyses inden købet gennemføres.

Prisen tillægges udover håndteringsgebyret et transaktionsgebyr for gennemførelse af betalingen, jf. nedenfor.

BETALINGSVILKÅR

Betaling skal ske online ved brug af Dankort, Visa/Dankort, MasterCard eller Visa. Betalingen opkræves i danske kroner.

Gebyrets størrelse oplyses overfor dig på betalingssiden inden betalingstransaktionen igangsættes.

Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse. Betalingen effektueres samtidig med fremsendelse af ordrebekræftelse. Der vil aldrig kunne trækkes et større beløb fra din konto, end du har godkendt ved købet.

Vi benytter et betalingssystem, som er godkendt af EPAY. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikre, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles.

Når SSL krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden i de fleste browsere.

Vi registrerer eller opbevarer ikke dine betalingskort- og kontooplysninger.

FORTRYDELSESRET

Du har ingen fortrydelsesret på produkter med mindre du har tilkøbt afbestillingsforsikring.
En afbestillingsforsikring sikrer, at du kan få dine penge igen, hvis du eller nogle af dine gæster skulle blive syge og/eller forhindret i at deltage i dit arrangement.

Det følger af forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 12 at den almindelige 14-dages fortrydelsesret i forbindelse med fjernsalg ikke gælder for tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

Det betyder, at når du har modtaget din kvittering, kan du ikke træde tilbage fra købet og kræve købesummen refunderet.

FORHOLD VEDRØRENDE BRUG AF PRODUKTET

Vi gør opmærksom på, at alle immaterielle rettigheder til materiale du modtager fra Diningsix, inkl. deri indeholdte designs og varemærker, tilhører Diningsix eller eventuelt arrangøren.

GENERELLE BETINGELSER

Der tages forbehold for trykfejl og andre fejl i beskrivelserne af produkterne, herunder i prisangivelsen.

Derudover tages forbehold for udsolgte  produkter, og Diningsix forbeholder sig retten til uden yderligere varsel at annullere udstedte produkter mod tilbagebetaling af købesummen, inkl. gebyrer.

KLAGER OVER FEJL OG MANGLER

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse, hvor andet ikke er fastsat i disse salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis du har klager over fejl ved Diningsix’s ydelse, f. eks. hvis du ikke har modtaget det, du har bestilt, eller du har modtaget noget forkert, skal du kontakte os herom inden for rimelig tid efter du har opdaget fejlen.

Reklamation kan fremsendes til os på adressen:

DiningSix A/S
Vestergade 17, 1
DK-1456 Copenhagen K
Denmark

eller via e-mail på: info@Diningsix.dk

Eller indtelefoneres på tlf.: +45 69156982

KLAGER

Hvis vi ikke sammen kan finde en tilfredsstillende løsning på en reklamation, du har fremsat i forbindelse med dit køb, eller øvrige forhold du har klaget over til os, kan du klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbruger-styrelsen.

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

Det koster 160 kr. at klage til Forbrugerklagenævnet. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i din klage. Klage kan indgives online på www.forbrug.dk.

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@Diningsix.dk

Europa-Kommissionens online klageportal skal anvendes ved indgivelse af en klage, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark.

Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@Diningsix.dk

BEHANDLING AF PERSONDATA

For at kunne gennemføre din bestilling, er det nødvendigt at registrere visse personoplysninger om dig.

Disse oplysninger er navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Vi anvender alene oplysningerne til gennemførelse af købet. Du accepterer dog, at vi kan anvende oplysningerne i anonymiseret form til statistiske formål.

KONTAKT OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Du har mulighed for at kontakte vores Kundeservice på.

Phone: +45 69156982
Email: info@diningsix.dk

Åbningstiderne for Kundeservice er:
mandag – fredag 9:00 – 16:00

Du får altid professionel rådgivning og få svar på spørgsmål.

Diningsixs fulde forretningsnavn, fysiske adresse og andre kontaktinformationer er:

Diningsix A/S
Vestergade 17, 1
DK-1456 Copenhagen K
Denmark
CVRNo: 38342835

Tel: +45 69156982
Email: info@diningsix.dk